Együtt, nem egyedül.

Kövess Minket!

A foglalkozások előzetes megbeszélés és egyeztetés alapján szerveződnek. A jelentkezés folyamatosan, az időbeli ütemezés a jelentkezés sorrendjében, az Alapítvány kapacitásainak figyelembevételével zajlik.

Prevenció és csoportos foglalkozások

„Biztonságosabb szórakozás” prevenciós célú foglalkozás

A foglalkozás iskolai színtéren zajló, alapvetően 10-11-12. évfolyamos középiskolásoknak szóló célzott prevenciós foglalkozás. Tematikája alapján, azon fiataloknak ajánlott, akikről életkoruk alapján feltételezhető, hogy fogyasztottak már valamilyen tudatmódosító szert, ami lehet legális és illegális szer egyaránt (pl.: cigaretta, alkohol, altató-, nyugtató-, fájdalomcsillapító hatású gyógyszer, vagy éppen füves cigaretta). A csoportvezetők interaktivitásra, egyéni véleményformálásra késztetik a csoporttagokat a csoportmunka módszereinek felhasználásán keresztül. Az ismeretek átadása mellett fontos módszer a saját élmények megosztása, a diákok érdeklődése és kérdései szerinti spontán és alkalmazkodó csoportvezetői reagálás. A foglalkozások alkalmával vetített kisfilmek, témafeldolgozó kártyák, közös megbeszélések mind azt segítik szemléletformálás révén, hogy praktikus, fiatalok által használható, reális gyakorlati tudáson alapuló, információ átadást nyújtó foglalkozás valósuljon meg. Mindezek segítik a fiatalokat abban, hogy bizonyos helyzetekben jobb, átgondoltabb döntéseket hozzanak, felelősségteljesebben viszonyuljanak a szerfogyasztáshoz, a megszerzett tudáson keresztül önmaguk vagy barátaik, ismerőseik vonatkozásában adekvát megoldásokat keressenek és minimalizálják az egyént érintő kockázatokat.

Prevenció és csoportos foglalkozások

Szülő EDU

A serdülőkor egyik jellemzője a kockázatkereső magatartás kialakulása és gyakorlása, amely által a fiatalok találkozhatnak legális-, illegális szerekkel. Tapasztalataink alapján a szerhasználó fiatalok tekintetében leggyakrabban szülő részéről érkezik segítségkérés. A szülők ebben a helyzetben joggal aggódhatnak a kamasz gyermekükért vélt vagy valós veszély okán. Azt tapasztaljuk, hogy a szülők ebben a helyzetben tehetetlennek, kétségbeesettnek érzik magukat, sok esetben nem tudják hová fordulhatnak segítséget kérni.

 

Célunk, hogy a csoportfoglalkozások által a szülő lásson mögé a szerhasználatnak, figyelni tudjon az árulkodó jelekre, ismereteket sajátítson el szerekről. Ezek által az ismeretek által hatékonyabban tud rálátni arra, hogy gyermekénél jelen lehet-e szerhasználat, vagy szükség van-e további beavatkozásra. Továbbá elsajátíthatják az asszertív kommunikáció képességét, valamint megtapasztalhatják, hogy érzelmeinek kifejezésével hogyan tudják saját szorongásaikat, kétségbeesettségüket enyhíteni, mindezt egy olyan bizalmi közegben, ahol hasonló problémával küzdő szülők által egy sortárs közösségben érezhetik magukat.

Időpontkérés és további részletek miatt keressék bizalommal munkatársainkat személyesen az Alapítvány Tábornok utcai székhelyén vagy elérhetőségeink bármelyikén.

Időpontkérés és további részletek miatt keressétek bizalommal munkatársainkat személyesen az Alapítvány Tábornok utcai székhelyén vagy elérhetőségeink bármelyikén.

Prevenció és csoportos foglalkozások

“.comTárs” - Kortárssegítők képzése

A kortárssegítő képzést elsődlegesen 15-16 éves középiskolásoknak tartjuk, mely program rendelkezik az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlásával. A képzés célja, hogy a segítésre motivált fiatalokat felkészítésük a kortárssegítő szerepre, melynek révén képessé válnak a szerhasználattal veszélyeztetett kortársaik elérésére, segítő kapcsolat felvételére. 18 éves kortárssegítő képzési tapasztalatunkat beépítve dolgoztuk ki a mai problémákhoz igazított, gyakorlatorientált képzési programot. Tapasztalatunk szerint a segítői indíttatású, önismeretükben és személyes készségeikben fejlesztett fiatalok tudják leginkább elérni és megszólítani a problémával küzdő kortársaikat.

A 32 órás tréning során dramatikus és művészetterápiás eszközöket, szerepjátékokat, laborgyakorlatokat, kis- és nagycsoportos munkákat alkalmazunk. A projekt egynapos közösségépítő foglalkozással indul, majd 3 modulos képzéssel folytatódik: önismeret, drogismeret, valamint készségfejlesztő modul. A képzést követően esetmegbeszélő és szupervíziós alkalmakat is felajánlunk a résztvevőknek, ahol együtt dolgozzuk fel azokat a helyzeteket, melyek a kortárssegítés során felmerülnek.